Kurumsal Eğitimler

SU & iDSA Kurumsal Eğitimler;

Artık Kurumsal Eğitimlerimizi Ayla Algan'ın Sanat Yönetmenliğinde İstanbul Drama Sanat Akademisi ( İDSA ) ile birlikte gerçekleştiriyoruz.

Bireyden Kuruma geçişin etkili bir şekilde tasarlandığı ve uygulandığı eğitim konularımızda Yaratıcı Drama Uzmanlarımız, katılımcıların kendilerini BEDEN-SES-OYUN kavramlarını bir arada kullanarak kendilerini bulmalarına ve ifade edebilmelerine katkıda bulunmaktadır.

 • İletişim Becerileri,
 • Müşteri Odaklılık,
 • Satış Becerileri,
 • İkna Becerileri,
 • Sunum Becerileri ve Kendini Doğru İfade Edebilme,
 • Ekip Çalışması
 • Sorun Çözme ve Stres Yönetimi,
 • Yaratıcılık ve Bütünü Görebilmek,
 • Kurum Kültürünü Anlamak ve Uyumlu Çalışma,
 • İş Ortamında Farklı Jenerasyonların Birbirini Anlamaları,ORTAK AKIL,
 • Yöneticilikten Liderliğe Geçiş,
 • Ticarette Oyunun Kuralları

Perakende ve Mağazacılık

Mağazacılığı meslek olarak seçmenin bilinci içinde, işine ve kurumuna bağlı, verimli, enerjik personel profili yaratmaya yönelik olarak oluşturduğumuz eğitimlerin tercih edilmesi durumunda, kurumunuza; müşteri memnuniyeti ve kurumsal satış ve karlılığına olumlu katkı olarak geri döneceği inancındayız. Eğitim konularımız;

 • Hafıza Teknikleri destekli sınıf içi temel bilgi eğitimi,
 • Kişilik ve işe uygunluk yapılarını belirleyici test ve oyunlar,
 • Canlı katılımlı grup oyunları, görsel, yaşanmış örnek olaylarla desteklenmiş tiyatral uygulamalı çalışmalar.

Bankacılık ve Finans

Finans piyasasının satış ve operasyon kadrolarının gelişiminin sağlanmasına yönelik her türlü seminer, eğitim ve işbaşı gelişim programlarını kapsar. Bankacılıkta müşteri temsilciliği, operasyon ve gişe personeli, kredi kartı hizmet ve satış kadrolarının oryantasyon ve gelişim eğitimleri ile Bankacılık sektörüne değer yaratan eğitimler sunuyoruz. Eğitim konularımız;

 • Satış ve Portföy Yönetimi geliştirme eğitimleri
 • Kredi Ürün bilgisi ve risk yönetimi eğitimleri
 • Satış becerili gişe operasyon servisleri işlem bilgisi ve dikkat noktaları eğitimleri

Sağlık

Sağlık Kuruluşlarının süreç düzenleme, iş standardının sağlanması ve akreditasyonu ile çalışanların yeni yapıya yönelik eğitimleri ile Hastane ve Sağlık Kuruluşlarının en üst yönetiminde yer alacak yöneticinin, yönetim yaklaşımı ve bu yaklaşımı sergileyebileceği örgütsel yapıya yönelik düzenleme, uyumlaştırma çalışmaları ve özgün eğitimler sunulmaktadır.

Toptan – Perakende Ticaret, E-Ticaret

Ticaretin finansal boyutundan, satış ve karlılık boyutuna uzanan yönetim ilkeleri ve taktiklerini, yaşanmış olaylarla ve sayısal ölçülerle ortaya koyan, rekabet ve finansal güç noktalarını uygulamalarla destekleyen dinamik, uygulama ağırlıklı yöntem ve içeriklerle zenginleştirilmiştir.