Yıl Sonu Toplantıları ve Motivasyon Etkinlikleri

YIL SONU TOPLANTI ETKİNLİKLERİ

VE

MOTİVASYON ETKİNLİKLERİ

Özel Tasarımlı Workshop Çalışmaları

Çalışan ve Yöneticilerin; Kurumu, iş ortamını ve kurumu için neler yapabileceğini anlayabilmesi,  kurumun yarattığı stratejileri uygulamaya koyarken, kurumun bir parçası gibi hareket edebilmesi workshop çalışmasının temel hedefini oluşturmaktadır.

Neşe içinde öğrenerek, gruba ait hissetme, kapasitesini keşfedebilme ve neler yapabileceğini anlayabilme zayıf ve güçlü yönlerinin farkına varabilme, takım içinde etkin rol üstlenme, müşteri ve çalışanlarla etkin iletişim kurma özelliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda; katılımcıların toplam sayısına göre alt gruplar oluşturularak, grupların yerine getireceği rollerle ilgili senaryolar oluşturulmaktadır. Canlı İletişim Becerileri uzmanları ve Yaratıcı Drama uzmanlarının gözetiminde, yönlendirmesi ile yapılan bu çalışmalarda temel nokta ise : “ Kurumun gruplarda görmek istediği KURUMSAL DURUŞ “ un senaryoların  yapısını oluşturmasıdır. Gruplar rollerini yerine getirirken, kurumun  bütünsel mesajına da hizmet edeceklerdir.

Yapılan çalışmanın sonunda, gruplarla genel değerlendirme yapılmakta ve ortak mesajda mutabık kalarak, kabullenmeleri sağlanmaktadır. Öngörülen çalışmalarda, kurum mesajlarını da içerecek şekilde;

 • Kendini Tanıma/Kurumu Anlama 
 • İfade ve İdare Edebilme Becerileri
 • Etkili İletişim
 • Takım Olabilme
 • Uyumlu Olmak ve Takım İle Senkronize Olabilmek

Temaları üzerinden bireylerin kuruma ve ekibe aidiyet duygularının artırılması hedeflenmektedir.

Katılımcıların Kazanımları :
 • Kendini tanıma, İfade ve idare edebilme becerileri kazanır.
 • Etkili iletişim ve gruba kendini kabul ettirebilme becerileri kazanır.
 • Etkin iletişim becerileri kazanır.
 • Uyumlu olma becerisi kazanır ve  takım ile senkronize olur.
 • Eğlenerek öğrenerek,  gruba aidiyet hissetme, kapasitesini keşfedebilme ve neler yapabileceğini anlayabilme özeliklerini kazanır.

Çalışma Öncesi, kuruma özel tasarım ilgili kurum ile görüşülerek, BÜTÜNSEL SENARYO çalışması son şeklini almaktadır. Bu çalışmaların kurgulanması ve oluşturulması aşamasında; Tecrübeli tiyatrocular,  yaratıcı drama uzmanları, iletişim uzmanları, işletme ve ticaret uzmanları birlikte görev almaktadır. 

DEDİK ( Dinamizm – Eğlence - Dinleme – İzleme – Konsantrasyon ) ve RİTİM ETKİNLİĞİ

Hep birlikte, aynı sonuca ulaşabilmek için, bireylerin her birinin de aynı konuya odaklanması gerekir. Bedensel tepkileri kullanarak,  ritim malzemelerinin desteği ile; perküsyon ve solo çalışmaları yaparak ORTAK SESE ulaşıyoruz. Forum Tiyatro çalışmaları ile; Canlı iletişim – Beden-Oyun-Ses (BOS) kavramlarını birleştiriyoruz

Genel Tema:

 • Hep Birlikte Senkronize Olmak
 • Takıma Uyumlu Bir Şekilde Eklenebilme, Birlikte Coşku 
 • Bedenin Sesini Kullanabilmek,  Etki –Tepki ve Tepkiye Uyum
 • Hep Birlikte Tek Seste Buluşmak
 • Daha ne olsun?